top of page
เรนาต้าลุ้นรางวัล 2022 q2

วิธีการร่วมรายการเรนาต้า

 

1. เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 23.59 น

2. เมื่อลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากเรนาต้า ทุกชนิด ใดก็ได้ จากตัวแทนจำหน่ายเรนาต้าทั่วประเทศ พบรหัส 12 หลักในกล่องผลิตภัณฑ์เรนาต้า สามารถร่วมรายการได้โดยลงทะเบียนด้วยข้อมูลส่วนตัว, กรอกรหัสตัวแทนเรนาต้า และกรอกเลขรหัส 12 หลักจากกล่องผลิตภัณฑ์ และวันที่วันที่โอนชำระเงินค่าสินค้า ผ่านทางเว็ปไซต์ http://luckydraw.renatar.co.th (โดยจะต้องเก็บเลขรหัส 12 หลักและหลักฐานการโอนเงินไว้เท่านั้น จึงจะสามารถแลกรับรางวัลได้ เพื่อป้องกันการสวมรอยของผู้ที่ขายตัดราคา หากไม่มีหลักฐานครบทั้ง 2 อย่าง รางวัลนั้นจะถือเป็นโมฆะ) ทั้งนี้ 1 รหัส จะถือว่าเป็น 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล เมื่อครบกำหนดระยะเวลา บริษัทฯ จะดึงข้อมูลออกจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ จัดพิมพ์ข้อมูลผู้ร่วมรายการ ตัดเป็นชิ้นส่วน นำมาจับรางวัลตามวันและเวลาที่กำหนดต่อไป

3. จับรางวัล ณ เวลา 11.00 น. ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 นนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 ดังนี้

เรนาต้าลุ้นรางวัลทุกเดือน และแจ็กพอตรางวัลใหญ่

- จับรางวัลทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน เริ่ม 1 พ.ค. 2565

จับรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 1 พ.ค. 2565 และ จับรางวัลครั้งที่ 2 วันที่ 1 มิ.ย. 2565

รางวัลที่ 1 Samsung smart TV65 นิ้ว รุ่น UA65AU7700KXXT จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 Dyson โตร์เป๋าผม จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 3 กระเป๋าลองซอม LE PLIAGE จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 4 Xiaomi เครื่องดูดฝุ่นไร้สายรุ่นVC01 จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 5 บัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

- จับรางวัลครั้งที่ 3 วันที่ 1 ก.ค. 2565

รางวัลที่ 1 Samsung smart TV65 นิ้ว รุ่น UA65AU7700KXXT จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 Dyson โดร์เป๋าผม จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 3 กระเป๋าลองขอม LE PLIAGE จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 4 Xiaomi เครื่องดูดฝุ่นไร้สายรุ่นVC01 จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 5 บัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลแจ็คพอต แพ็กเกจทัวร์ มัลดีฟส์ 4 วัน 3 คืน All inclusive รางวัลละ 2 ท่าน

รวมจำนวน 16 รางวัล รวมมูลค่า 241,828 บาท

4. บริษัทจะทำการดึงข้อมูล ชื่อนามสกุล และ หมายเลขรหัสทั้งหมด ออกมาจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ แล้วตัดเป็นชิ้นส่วน ตามจำนวนสิทธิ์ของลูกค้าที่ร่วมรายการทุกท่าน จากนั้นนำชิ้นส่วนดังกล่าวใส่ในภาชนะเดียวกันมองเห็นได้เด่นชัดทั่วบริเวณงาน คลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกัน โยนขึ้นบนอากาศแล้วเชิญแขกผู้มีเกียรติจับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ บริษัทจะจับรางวัลสำรองเผื่อไว้ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ และ/หรือผู้โชคดีสละสิทธิ์ในของรางวัล

5. ผู้โชคดี 1 ท่าน (ชื่อ-นามสกุล) หรือ 1 เบอร์โทรศัพท์ มีสิทธิ์รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวต่อรอบของการจับรางวัล ในกรณีที่จับรางวัลแล้วปรากฏผู้โชคดีที่ซ้ำซ้อน หรือได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล บริษัทจะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป และในกรณีที่บริษัททำการตรวจสอบข้อมูลของผู้โชคดี

6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะได้รับการติดต่อจาก บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด หรือโทร 02-5919800 กด 0 โดยจะต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชน และหลักฐานการโอนเงินค่าสินค้าให้กับตัวแทน และ/หรือกล่องที่มีรหัส 12 หลัก และจะต้องสามารถติดต่อได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผลผู้โชคดี หากบริษัทหรือตัวแทนของบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์จากรางวัลดังกล่าว ทางบริษัทจะมอบรางวัลดังกล่าว ให้แก่ผู้โชคดีสำรองถัดไป หรือองค์กรสาธารณกุศลต่อไปตามลำดับ

7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้เฉพาะผู้โชคดีที่สามารถเอกสาร/ข้อมูลตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งมีสภาพสมบูรณ์ ไม่ขาด ชำรุด หรือเสียหาย โดยจะต้องระบุรายละเอียดตรงตามเงื่อนไขที่ร่วมรายการ และสามารถเห็นเลขที่ใบเสร็จได้อย่างชัดเจน ถูกต้องตามที่ประกาศผลรางวัล

8. ผู้ร่วมรายการสามารถร่วมรายการได้โดยไม่จำกัดจำนวน และผู้โชคดีจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนด และ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้และไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้ผู้อื่นได้

9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขและกติกา ของรางวัล หรือของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ต้องได้รับความยินยอมแต่อย่างใด

10. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ให้เป็นไปตามคำสั่งของ กรมสรรพากร ที่ ท.ป. 101/2544 ซึ่งผู้โชคดีจะต้องนำเงินสดมาชำระโดยไม่สามารถหักจากมูลค่าของของรางวัลได้ หากผู้โชคดีไม่จ่ายภาษีดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้โชคดีคนดังกล่าว สละสิทธิ์ในการรับรางวัล บริษัทจะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไป และ/หรือ บริจาคให้องค์กรสาธารณกุศลต่อไป และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าว ผู้โชคดี จะต้องชำระเอง

11. การเข้าร่วมรายการนี้ถือว่าผู้ร่วมรายการ/ผู้รับรางวัล ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ทุกประการ รวมทั้งยินยอมและให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และลงนามในเอกสารใดๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่ทางบริษัทกำหนด

12. การตัดสิน และดุลยพินิจใด ๆ ของคณะกรรมการ และ/หรือ ของบริษัท ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดและไม่อาจฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล

13. หากบริษัทตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัท จะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการจับรางวัลหรือรับของรางวัลโดยอัตโนมัติ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและจะดำเนินคดีตามกฎหมาย

14. พนักงานและบุคคลในครอบครัวของบริษัท เรนาต้า อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด, และบริษัทในเครือของบริษัท, บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง, ตัวแทนที่เกี่ยวข้องในรายการนี้และคณะกรรมการดำเนินรายการ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลในรายการ

15. บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล และความสูญหาย หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับของรางวัล ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด รวมถึงความสูญหายและเสียหายจากการขนส่งหรือส่งมอบ หรือการไม่มีผู้รับของ โดยผู้ร่วมรายการหรือผู้ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น

16. นโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ที่ฐานข้อมูลของบริษัท

17. การให้ความยินยอมบริษัทมีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวม ใช้รูปภาพและ / หรือวิดีโอในการรับรางวัลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการตลาดและส่งเสริมการขายของบริษัท (เฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม)

bottom of page